SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi, các nội thất trong ngành hàng không với yêu cầu kháng cháy cao

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi, các nội thất trong ngành hàng không với yêu cầu kháng cháy cao

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Vải không dệt với đặc tính độ bền cao, lực co giãn tốt, có khả năng kháng tĩnh điện, kháng cháy và kháng thấm đã được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm: chăn - drap - nêm - gối, nệm ngoài trời, ghế sofa, ghế xe hơi, các nội thất trong ngành hàng không với yêu cầu kháng cháy cao

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NGÀNH Y - BẢO HỘ

Vải không dệt với nhiều màu sắc nhẹ nhàng (Trắng - Xanh biển - Hồng nhạt) thích ứng cho các sản phẩm y tế như: khẩu trang, vớ, áo cách ly, áo phẩu thuật nón, drap phủ, tả lót em bé và người lớn, quần sử dụng 1 lần,...

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Vải không dệt có khả năng chống chịu được các loại đất có độ kiềm (pH<11) và có độ axit (pH>2).Vải không dệt với chức năng kháng tia cực tím có thể áp dụng trong ngành nông nghiệp một các rộng rãi ứng dụng cho các loại túi bao hoa quả, vải thu hoạch, vải che ngăn côn trùng, chống khuẩn chống lão hóa kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm.

System.Data.Entity.DynamicProxies.Post_01D41E6CE815917600692CDAA3CA93656EE9E0CB75B490FFC86EDDD72A596A49

SẢN PHẨM

ứng dụng

Mr. Việt 091 372 8863 - Mr. Lân (Mr. Leo) 079 601 5451